fbpx

Wysłuchanie buduje zaangażowanie

Słuchając pracowników, można zdobyć niezwykle cenną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji.

Jak budować zaangażowanie pracowników? Na pewno warto prosić ich o wyrażanie opinii na temat działania firmy, ponieważ dzięki takim rozmowom i informacjom zwrotnym możemy znacznie usprawnić nasze działanie i współtworzyć przyjazne środowisko pracy zwiększać zaangażowanie pracowników. Jak to robić?
Podstawowym „narzędziem” jest zwyczajna rozmowa, która, jak się czasem okazuje, może być najtrudniejsza. Jeśli jednak w firmie od samego początku budowana jest atmosfera wzajemnego zaufania, to prędzej czy później pracownicy otworzą się i podzielą swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami z działem HR, bezpośrednim przełożonym lub szefem firmy. Pomocne mogą okazać się także inne narzędzia, które dobrze sprawdzają się w Colliers International.

Ankiety pracownicze

Można je przeprowadzać wewnętrznie lub za pośrednictwem specjalizujących się w tym firm zewnętrznych. Zanim jednak zdecydujemy się na zorganizowanie ankiety, należy zastanowić się nad jej kształtem  (ile i jakie pytania będzie zawierać), a przede wszystkim nad celem, który chcemy osiągnąć. Ankieta powinna być anonimowa, gdyż zapewni to szczerość odpowiedzi. Jednocześnie musimy liczyć się z różnymi opiniami – także negatywnymi oraz koniecznością zareagowania na nie. Po zakończeniu ankiety wszyscy pracownicy powinni otrzymać podziękowanie za udział w badaniu, możliwość wglądu w wyniki oraz komentarz od organizatora. Niezwykle ważne są działania, które pracodawca podejmie po otrzymaniu informacji zwrotnej od pracowników. Pozostawienie wyników bez komentarza czy brak konkretnych kroków podejmowanych w oparciu o odpowiedzi w ankietach szybko może przerodzić się w niechęć pracowników do udziału w badaniu, gdyż nie będą oni widzieli w tym sensu ani wartości dodanej.

Innovation Team

W Colliers jest to grupa stworzona z pracowników reprezentujących różne działy firmy. Jej zadaniem jest generowanie oraz zbieranie od innych osób pomysłów związanych z funkcjonowaniem firmy w najróżniejszych obszarach – w zakresie współpracy z klientami, wzajemnych relacji między pracownikami, marketingu czy administracji. Innovation Team ma do swojej dyspozycji narzędzia, które mają ułatwić zbieranie pomysłów. Jednym z nich jest ściana w biurze, gdzie można anonimowo wpisywać swoje pomysły. Kolejne ułatwienie to tablet i email, za pomocą których można zgłosić pomysł lub propozycję usprawnienia. Nadesłane pomysły są omawiane na forum Innovation Team. Jeśli zostaną ocenione jako możliwe do realizacji, przekazywane są do odpowiednich działów lub grup pracowników, które będą odpowiadały za ich implementację. Jeśli wdrożenie niektórych propozycji w danym momencie jest niemożliwe, pomysł zostaje „wstrzymany”, ale nie przepada. Raz w miesiącu osoba z Innovation Team informuje wszystkich pracowników poprzez intranet, jakie pomysły zostały zgłoszone w danym miesiącu i jakie  kroki będą podejmowane w kierunku ich realizacji.

Warsztaty z pracownikami

Inną formą zaangażowania pracowników są warsztaty w ramach, których można wypracowywać konkretne rozwiązania, pytać pracowników o opinię, czy włączać ich w realizację rozwiązań, które już zostały zaproponowane. Podczas warsztatów w Colliers International prosimy pracowników o wypracowywanie rozwiązań, np. przy opracowywaniu nowych programów rozwojowych, z których potem będą korzystać.

Tej formy konsultacji używamy również przy tworzeniu nowych systemów dla pracowników np. do składania wniosków urlopowych czy do rozliczania wydatków służbowych. Warsztatami posłużyliśmy się także przy tworzeniu koncepcji naszego nowego biura. Włączyliśmy wówczas pracowników do rozmowy o ich potrzebach, o funkcjonalności biura, o tym jak je przygotować i urządzić, żeby jak najlepiej nam służyło. Po 1,5 roku zrobiliśmy kolejne badania oraz wywiady z pracownikami, żeby sprawdzić, czy biuro spełnia ich oczekiwania i znów na bazie informacji zwrotnej wprowadziliśmy pewne poprawki.

Dialog z pracownikami to ważny element efektywnego zarządzania firmą. Zadowolony pracownik, który lubi swoje miejsce pracy, odwdzięczy się zaangażowaniem i lojalnością. W  Colliers International pracownicy chętnie udzielają informacji zwrotnej, angażują się w nasze działania czy dzielą pomysłami, a przez to lepiej rozumieją środowisko biznesowe i mają wyższą świadomość biznesową. Dużą satysfakcję daje pracownikom wprowadzanie ich pomysłów w życie oraz fakt, że ich opinia brana jest pod uwagę i ma realny wpływ na funkcjonowanie firmy. My z kolei dzięki działaniom dopasowanym do potrzeb i oczekiwań naszych pracowników tworzymy bardziej zaangażowane środowisko pracy.

Więcej tekstów Agaty Błaszkiewicz »