fbpx

Segregacja się opłaca

Coraz więcej firm docenia wymierne korzyści wynikające z segregacji odpadów.

W 2013 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Warszawy. Regulamin umożliwił mieszkańcom oraz  podmiotom biznesowym segregację odpadów. Wcześniej proces segregacji nie był w żaden sposób usystematyzowany, panowała w tym zakresie duża dowolność. Jeśli ktoś chciał podjąć się segregacji, robił to zwykle na własną rękę. Na mocy nowych regulacji segregacja jest co prawda nadal dobrowolna, ale wiąże się z korzyściami w postaci niższych opłat za wywóz nieczystości dla osób lub instytucji, które się na nią zdecydują. Koszt wywozu odpadów segregowanych jest około 40 proc. niższy niż tych niesegregowanych. Różnica w kosztach jest znacząca szczególnie w przypadku budynków biurowych, które generują dużą ilość odpadów.

Nowy podział

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odpady należy dzielić na trzy grupy: odpady suche (w skład których wchodzą: papier, plastik, tektura, aluminium), odpady szklane oraz odpady zmieszane, czyli takie, które nie kwalifikują się do żadnej z dwóch pierwszych grup. Zasady te dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i nieruchomości komercyjnych, np. biurowców.

Jednak najnowsza zmiana przepisów, która wejdzie w życie z początkiem 2019 r. wprowadza tzw. „dalszą segregację odpadów”, czyli podział nieczystości na pięć grup. Jako nowa pojawi się grupa odpadów bio, do których zaliczane będą wszystkie odpady kuchenne. Ponadto odpady dotychczas kwalifikowane jako suche zostaną podzielone na dwie grupy – pierwsza obejmie wyłącznie papier i tekturę, a druga metale i tworzywa sztuczne. Nowy podział ma umożliwić poddawanie recyklingowi jeszcze większej ilości śmieci.

Pod kontrolą

O tym, czy w budynku biurowym prowadzona jest segregacja, decyduje zarządca nieruchomości w porozumieniu z jej właścicielem. Nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w starszych obiektach, choćby ze względu na konieczność wygospodarowania w budynku odpowiedniego miejsca na większą liczbę koszy na śmieci.

Mimo dodatkowych trudności, przybywa biurowców, w których prowadzona jest segregacja. Chcąc dobrze przygotować najemców do segregowania odpadów, konieczne jest zorganizowanie akcji komunikacyjnej, która wyjaśni, jak należy dzielić odpady i jakie korzyści się z tym wiążą. Obowiązkiem zarządcy jest wyznaczenie miejsca w budynku, gdzie segregacja będzie się odbywać. Konieczne jest także prawidłowe oznaczenie pojemników, zarówno na częściach wspólnych, jak i powierzchniach zajmowanych przez najemców. W tym celu zarządca powinien dostarczyć najemcom naklejki, którymi zostaną oznaczone kosze w poszczególnych biurach. Sprawdzonym rozwiązaniem skłaniającym pracowników do segregacji jest zrezygnowanie z tradycyjnych koszy na śmieci przy biurkach i ulokowanie ich (z odpowiednim oznakowaniem), np. w biurowej kuchni.

Niezbędne jest także przeszkolenie serwisów sprzątających pracujących dla poszczególnych najemców. Po takim przygotowaniu, z biegiem czasu segregacja stanie się dla wszystkich naturalna.

Więcej tekstów o zarządzaniu nieruchomościami»