fbpx

Rola HR przy wdrażaniu zmian w biurze.

Dlaczego dział HR powinien wspierać firmę podczas przeprowadzki?

Rynek pracy nieustannie się zmienia. Zmiany społeczne i technologiczne wymagają od organizacji ciągłego ewoluowania i dostosowywania się do nowych warunków. Pojawiają się nowe modele zarządzania, adekwatne do zmieniających się oczekiwań potencjalnych kandydatów, reprezentujących młodsze pokolenia. Coraz większy nacisk kładziony jest na zapewnienie pracownikom autonomii działania i stworzenie środowiska, w którym będą mogli realizować swój pełen potencjał. Dzięki rozwojowi technologii, w tym powszechnemu dostępowi do sieci, mamy coraz większą swobodę, jeśli chodzi o miejsce i czas wykonywanej pracy.

W odpowiedzi na powyższe trendy coraz więcej organizacji decyduje się na zmiany w dotychczasowym sposobie działania, którym często towarzyszy przeprojektowanie środowiska pracy, tak aby było spójne z wizją na najbliższe lata. Za przebieg procesu relokacji bądź przebudowy biura zazwyczaj odpowiadają działy administracyjne.

Tymczasem najtrudniejszy aspekt tego typu zmiany dotyczy ludzi, a konkretnie możliwie bezpiecznego przeprowadzenia ich przez cały proces. Z tego względu w proces wdrażania dużych zmian w przestrzeni powinny być aktywnie zaangażowane działy HR.

Co może zrobić dział HR?

Przede wszystkim, dział HR pomaga zredukować ryzyko poprzez właściwe zarządzanie zmianą. Zarządzanie zmianą to działania oraz metody, dzięki którym zmiana może się wydarzyć i utrzymać, a jej negatywne skutki – wynikające na przykład z oporu lub obaw pracowników – będą jak najmniejsze. Ponadto, jeśli zmianie przestrzeni towarzyszy zmiana sposobu pracy, na przykład przejście na model Activity Based Working, dział HR może odpowiednio przygotować kadrę menedżerską do nowej sytuacji.

Zmiany w przestrzeni stanowią również dla działów HR okazję do przeprowadzenia działań trudnych do zrealizowania w okresie normalnej działalności firmy. Należy do nich na przykład wspólne ustalenie nowych zasad postępowania w nowej przestrzeni. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie pewnych utrwalonych dotychczas, a nie zawsze korzystnych nawyków. Atrakcyjna przestrzeń biurowa może także być wykorzystywana do budowania marki firmy. Nowoczesne biuro spełnia bowiem rolę wizytówki, szczególnie użytecznej w procesie rekrutacji.

Przeczytaj artykuł w pełnej wersji (tekst z marcowego numeru Personel Plus 2017)