fbpx

Pracownicy pilnie potrzebni.

Nowi pracownicy wzmocnią rozwój sektora SSC/BPO, który w Polsce będzie rosnąć w najbliższych latach.

Z każdym kwartałem w największych polskich aglomeracjach firmom coraz trudniej znaleźć pracowników. Osoby, które weszły na rynek pracy i są gotowe do zmiany zatrudnienia, a także liczba absolwentów polskich uczelni, to wciąż za mało w stosunku do rosnących potrzeb wielu organizacji. Problem ten szczególnie mocno zaczynają odczuwać firmy z sektora usług biznesowych, a to one są jedną z największych sił napędowych rynku biurowego w Polsce.

Czas na zmiany

Brak pracowników jest odczuwalny de facto we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce – od podstawowych stanowisk do tych najbardziej wykwalifikowanych. Zatrudnienie specjalistów coraz częściej wymaga od firm zmiany polityki wynagradzania i motywowania, co jest równoznaczne ze zwiększaniem kosztów prowadzenia projektów w Polsce. Jednak w pewnym momencie na rynku pracy może dojść do sytuacji, w której firmy nie będą już w stanie rekrutować nowych osób, nawet proponując szereg zachęt, z atrakcyjnym wynagrodzeniem włącznie. Zwłaszcza, że w najbliższych latach, na rynek pracy, będzie wchodzić zdecydowanie mniej absolwentów uczelni wyższych, co jest pokłosiem niżu demograficznego sprzed kilkunastu lat.

W odpowiedzi na sytuację na rynku pracy, firmy prześcigają się w różnego typu działaniach. Mają one na celu zatrzymanie obecnych pracowników i przyciągnięcie nowych. Bez dostępu do pracowników, polskie miasta stracą na atrakcyjności w oczach zagranicznych inwestorów, co przełoży się na mniejszą liczbę nowych projektów i rozwój obecnych.

Przyciągajmy ze świata

Polskie miasta zmieniły się bardzo w ostatniej dekadzie. Wzrósł poziom życia. Miasta stały się przyjazne młodym ludziom, powstała nowa infrastruktura, a co najważniejsze prawie niczym nie różnią się od miast znanych nam z Europy Zachodniej. W tym momencie nasuwa się pytanie – jak skutecznie promować polskie miasta, aby przyciągnąć młodych, zdolnych ludzi z całego świata do przeżycia przygody życia w Polsce? Część polskich miast aktywnie promuje się zagranicą, w kontekście pozyskiwania inwestorów czy turystów. Niestety brakuje silnej promocji miast, w celu pozyskiwania nowych pracowników. Angażujące kampanie, skierowane do młodych mieszkańców różnych krajów, mogą być receptą na panujący wśród firm niedobór pracowników. Na korzyść Polski przemawiają rosnące płace – powoli zrównujące się z tymi zachodnioeuropejskimi, a przy tym dużo niższe koszty życia. Ponadto jakość życia jest coraz lepsza, a oferta skierowana do młodych ludzi bardzo bogata. Barierą nie są już także odległości, dzięki wielu dogodnym połączeniom lotniczym z europejskimi stolicami.

Dopływ nowych pracowników wniesie wiele dobrego do polskiej gospodarki.  Wzmocni sektor usług biznesowych, a co za tym idzie przyczyni się do rozwoju powierzchni biurowej w Polsce. Często słyszy się opinię, iż wielkość powierzchni biurowej to barometr dynamiki rozwoju poszczególnych miast.