fbpx

Polska na czele regionu CEE

Colliers International podsumował rok 2017 na rynku inwestycyjnym w Polsce.

Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w 2017 r. osiągnął najwyższy w historii poziom 5,1 mld EUR. Dzięki dobrym wynikom w czwartym kwartale ubiegłego roku, Polska, z 40% udziałem, ponownie zajęła pozycję lidera wśród sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wyprzedzając Czechy (29%) i Węgry (14%) – wynika z najnowszego raportu Colliers International.

W 2017 r. przeprowadzono 75 transakcji inwestycyjnych, w których właścicieli zmieniło 150 nieruchomości. 2,6 mld EUR (ponad 50% wartości transakcji) zostało zainwestowane w portfele nieruchomości oraz poprzez akwizycje platform inwestycyjnych i transakcje korporacyjne. Potwierdza to rosnące zainteresowanie dużych, europejskich oraz globalnych inwestorów instytucjonalnych.

Najbardziej zróżnicowanym i płynnym rynkiem nieruchomości w Polsce wciąż pozostaje Warszawa, jednak coraz większym zainteresowaniem cieszą się rynki regionalne, na których w 2017 zainwestowano 75% wartości transakcji.

Magazyny i hotele z rekordami

Rynek odnotował wysoki popyt we wszystkich głównych klasach aktywów. Najlepszymi wynikami w historii mogą pochwalić się sektory hotelowy – 340 mln EUR i magazynowy – 1,1 mld EUR. Rekord na rynku magazynowym to zasługa nabycia przez China Investment Corporation europejskiego portfela nieruchomości Logicor. Była to największa transakcja dokonana przez inwestorów private equity na rynku nieruchomości w Europie (12,25 mld EUR). Część portfela zlokalizowana w Polsce obejmowała 28 magazynów wycenionych na 0,75 mld EUR.

Do najbardziej aktywnych graczy na rynku w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu miesięcy należeli inwestorzy i zarządzający funduszami inwestycyjnymi (investment managers) z USA, Republiki Południowej Afryki, Niemiec, Wielkiej Brytanii. Inwestorzy reprezentujący kapitał niemiecki i amerykański osiągnęli po 16% udziałów w rynku, lokując na rynku w ostatnim roku po 0,8 mld EUR (łącznie 1,6 mld EUR). Aktywność polskich inwestorów pozostała marginalna, gdyż finalizacji nie doczekały się nowe regulacje REIT.

Wzrost płynności w 2018

Oczekuje się, że w 2018 roku rynek zachowa swoją dynamikę dzięki wzrostowi PKB opartemu na konsumpcji i mocnym średnioterminowym perspektywom makroekonomicznym dla Europy Środkowo-Wschodniej.

– W 2018 roku możemy spodziewać się kontynuacji  trendów obserwowanych w roku ubiegłym, zwłaszcza dalszego wzrostu płynności oraz popytu na transakcje portfelowe i korporacyjne, a także wzrostu zainteresowania mniej popularnymi dotychczas miastami. Zakładając, że regulacje prawne dotyczące REIT na użytek rynku komercyjnego zostaną wprowadzone w roku 2018, uwolnienie zakumulowanego dotychczas popytu ze strony krajowych podmiotów będzie mogło nadać nowy wymiar płynności polskiego rynku inwestycyjnego – mówi Piotr Mirowski, senior partner i szef Działu Doradztwa Inwestycyjnego w Polsce, Colliers International.

Więcej tekstów podsumowujących rok 2017 na rynku nieruchomości komercyjnych »