fbpx

Najemco – nie trać energii!.

Uzyskanie certyfikatu to wstęp do pracy nad kształtowaniem postaw użytkowników biura

Choćby budynek został wyposażony w najnowocześniejsze systemy pozwalające na zarządzanie energią, to i tak główny pływ na jego efektywność energetyczną będą wywierać jego użytkownicy.

Szacuje się, że blisko 30% zużywanej energii pobierają instalacje budynkowe. Pozostałe 70% zużycia wiąże się z działaniem użytkowników – ich przyzwyczajeniami i  sposobem  korzystania z budynku. Wiele firm poszukuje obiektów z certyfikatem, uznając, że dzięki temu ich powierzchnia będzie efektywna i proekologiczna. Jednak nawet najbardziej zielony budynek nie spowoduje, że wynajęta powierzchnia automatycznie stanie się przyjazna środowisku.

Komfort termiczny

Na 10 osób przebywających w biurze zazwyczaj znajdzie się 11 opinii dotyczących tego, czy w pomieszczeniu jest ciepło czy zimno. Utrzymanie komfortu termicznego w obiekcie  ma największy wpływ na zużycie energii, a więc również na środowisko naturalne. Jest to także istotny czynnik oddziałujący na satysfakcję użytkowników – a co za tym idzie ich produktywność i dobre samopoczucie. W przeprowadzanych wśród pracowników ankietach dotyczących komfortu pracy i ogólnej satysfakcji kwestie związane z temperaturą są na ogół najistotniejsze.

Skoro zatem ustalenie jednej, odpowiadającej wszystkim temperatury jest niemożliwe, może warto ustawić temperaturę, która będzie obiektywnie najkorzystniejsza? Warto podpytać kierownika technicznego, jaka temperatura w biurze byłaby optymalna dla budynku i użytkowników. Zazwyczaj jest to około 20-21 stopni Celsjusza, choć wartość ta jest zależna od wielu zmiennych takich, jak: styl pracy, nasłonecznienie biura, czy choćby obowiązujący ‘dress code’. Użytkowników warto poinformować o planowanej zmianie temperaturze, zalecając ubieranie się adekwatnie do warunków. Po dwóch, czy trzech tygodniach od ustawienia danej wartości temperatury dobrze jest przeprowadzić prostą ankietę badającą komfort termiczny. Pozwoli to sprawdzić czy nowe ustawienia odpowiadają  pracownikom.

Warto również wyznaczyć jedną, bądź dwie osoby z biura uprawnione do kontaktu z technikami w sprawie zmiany nastaw dla powierzchni.  W przypadku, kiedy temperatury są uciążliwe dla znacznej części użytkowników  wówczas zaleca się wprowadzenie procedury zgłaszania prośby o zmianę nastawu. Często zdarza się bowiem, że dyskomfort jednej, nieadekwatnie ubranej osoby wpływa na temperaturę dostarczaną do całego biura. Szacunkowo, obniżenie temperatury o jeden stopień może wpłynąć na spadek kosztów energii potrzebnej na ogrzewanie o 8%.

Wyposażenie biura

Zrównoważona polityka zakupowa to kolejny punkt, który w łatwy sposób może pomóc w oszczędzaniu energii. Najprostsze rozwiązanie to oczywiście zakupy urządzeń energoefektywnych z odpowiednimi certyfikatami np. EnergyStar lub etykietą energoefektywności.

Jednak zanim zdecydujemy się na zakup nowych urządzeń warto zastanowić się czego faktycznie potrzebujemy. Bardzo często urządzenia takie, jak lodówki bądź zmywarki są dobrane głównie pod kątem ceny i estetyki, z pominięciem kwestii praktycznych. W rzeczywistości zbyt mała zmywarka może zmuszać użytkowników do ręcznego zmywania naczyń. Z kolei przewymiarowana lodówka w większości pozostanie pusta.

Kolejnym  aspektem są ustawienia urządzeń – w zwykłych biurowych warunkach lodówka nie musi chłodzić produktów do minimalnych temperatur, ponieważ służy przechowywaniu jedzenia na krótki okres. Podobnie zmywarka – z uwagi na brak garnków, patelni i innych tłustych naczyń, w zupełności powinno wystarczyć korzystanie z programów zmywających w trybie ekologicznym i niższych temperaturach. 

Odłączanie nieużywanych urządzeń i sprzętów

Pozostawione na noc urządzenia mogą spowodować znaczące straty energii. Stąd opuszczając biuro dobrze jest wyłączyć całkowicie wszystkie urządzenia (nawet te znajdujące się w trybie ‚stand by’). Podłączone do prądu ładowarki telefoniczne pobierają energię nawet wtedy, gdy nie są do nich podpięte telefony. Dobrym rozwiązaniem będą listwy z wyłącznikami, które pozwolą na wyłączenie wszystkich urządzeń w trybie ‚stand by’.

Dużą rolę w odłączaniu sprzętów na noc może odgrywać serwis sprzątający, który porządkując wieczorem powierzchnię może wyłączać monitory, drukarki, ekspresy do kawy, mikrofalówki, bądź wspomniane powyżej listwy z wyłącznikiem.

Kwestia, o której zawsze warto pamiętać to komunikacja i współpraca. Zrównoważony sposób użytkowania biura to nie tylko właściwy dobór urządzeń i wprowadzenie procedur, ale przede wszystkim zmiana nawyków i przyzwyczajeń użytkowników. Im częściej aspekty szeroko pojętej ekologii i komfortu użytkownika będą tematem spotkań i rozmów,  a proces zakupowy zostanie poparty weryfikacją potrzeb użytkowników, tym łatwiej będzie dostosować wykorzystanie energii do faktycznych potrzeb i oczekiwań pracowników.