fbpx

Najemca kluczem do sukcesu centrum handlowego

Strategia działań asset management powinna bazować na budowaniu trwałych relacji z najemcami

Szacując wartość nieruchomości pod uwagę bierze się przede wszystkim związane z nią wskaźniki finansowe. Jednak – jak pokazują realia rynkowe – pod uwagę należy brać również ocenę jakości i stabilności zestawu najemców. Ważne są osiągane przez nich wyniki finansowe, trwałość umów oraz poziom ich satysfakcji.

Wartości aktywów nie można bowiem mierzyć wyłącznie przy pomocy tabel, liczb i formalnych aspektów podnoszenia wskaźników. Ważne jest budowanie relacji z najemcą, który jest kluczowy dla oceny nieruchomości. W końcu sukces finansowy najemcy przekłada się na sukces finansowy całego centrum.

Najemca w centrum uwagi

Dlatego strategia działań asset management powinna bazować na budowaniu dobrych, trwałych relacji z najemcami. Jest to jeden z kluczowych elementów tworzenia wartości obiektu. Ważne jest, aby wszystkie strony związane z danym obiektem współpracowały ze sobą na zasadach partnerskich. Zrozumienie wzajemnych potrzeb i ponoszonych ryzyk jest kamieniem milowym przy budowaniu strategii komercjalizacji lub rekomercjalizacji obiektu. Jednym z narzędzi stosowanych w celu zacieśniania współpracy są coroczne ankiety satysfakcji klientów i najemców dla wszystkich nieruchomości firmy. Badanie to pozwala na ewaluację wyników i identyfikację okazji do dalszego podnoszenia jakości usług i otoczenia obiektów.  

W ciągłym kontakcie z najemcą

Nie ma uniwersalnej strategii, która sprawdzi się w każdych okolicznościach i dla każdego obiektu. Istotą jest codzienna współpraca, dialog i wsłuchiwanie się w potrzeby wszystkich stron. Stąd ważne jest również stworzenie i stosowanie odpowiednio dobranych narzędzi: korespondencji listowej, newsletterów,  regularnych telekonferencji, czy spotkań. Pozwala to na bieżącą wymianę informacji, raportowanie wyników, informowanie o aktualnych działaniach operacyjnych z zakresu marketingu, promocji, działań prosprzedażowych, wdrażanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby najemców, a także szybkie reagowanie w przypadku sygnalizowanych przez nich uwag. Nowoczesna strategia marketingowa wymaga śledzenia efektów i reagowania poprzez zmianę narzędzi, jeśli zachodzi taka konieczność.

Ważnym aspektem, bez którego trudno obecnie osiągnąć sukces, jest angażowanie nie tylko najemcy jako marki, ale również aktywizowanie jej pracowników. Motywacją, ale przed wszystkim wyrazem wdzięczności i formą docenienia zaangażowania jest przyznawanie nagród za współpracę i wyniki. Nagrody te przyznawane są pracownikom, bowiem to oni bezpośrednio budują wartość centrum.

Przepis na sukces

Najemcy oraz właściciele nieruchomości powinni pamiętać, że grają do jednej bramki. Bez ścisłej współpracy nie ma szans na sukces. Strategia asset management zaczyna się już od podstaw: pozycjonowania centrum, dokładnego określenia grupy docelowej, do której jest skierowana jest jego oferta (z naciskiem na specyfikę lokalną). Ważny jest odpowiedni dobór narzędzi i stosowanie ich tak, aby budować wyznaczony, pozytywny odbiór. Należy zaplanować działania o charakterze wizerunkowo-animacyjnym (angażujące społeczność), które będą spójne z tymi, budującymi relacje i prosprzedażowymi (z partycypacją najemców). Niezwykle istotna jest tu kombinacja działań tradycyjnych i nowych technologii oraz ich modyfikacja w zależności od reakcji rynku lokalnego. Wykorzystuje się wszelkie możliwe formy promocji oferty najemców i wiedzy o produkcie poprzez tzw. omnichannel – od tradycyjnej ulotki, plakatów, billboardów kierunkowych aż po narzędzia digitalowe (np. fanpage na Facebooku).

Aby taka współpraca była skuteczna, wymaga zaangażowania i koordynacji na różnych szczeblach – od centralnie zlokalizowanych działów marketingu i ośrodków decyzyjnych, aż po relacje z kierownikami i pracownikami salonów. Całość wymaga planowania, dyscypliny i wytrwałości przez cały rok, dzień po dniu – tak, jak działa centrum handlowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj tekst: „O czym trzeba pamiętać otwierając sklep w centrum handlowym”.