fbpx

Magazyny szyte na miarę e-commerce.

W związku z rosnącą popularnością e-handlu rośnie zapotrzebowanie na nowoczesne magazyny dla najemców z tej branży.

Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem dla firm specjalizujących
się w handlu internetowym. Dzięki dobremu skomunikowaniu z innymi częściami Europy, atrakcyjnym kosztom najmu magazynów i zatrudnienia pracowników dla wielu zagranicznych firm korzystne jest przeniesienie działalności do Polski. Następnie stąd prowadzenie dystrybucji towarów na całą Europę, szczególnie zachodnią oraz północną. Tylko w pierwszej połowie 2018 roku umowy zawarte w Polsce, przez firmy zajmujące się handlem internetowym stanowiły ponad 15% popytu.

Lista wymagań

Najemcy działający w branży e-commerce najchętniej lokują się w centralnej części kraju w okolicach Strykowa i Łodzi lub blisko zachodniej granicy. Zarówno firmy zajmujące się bezpośrednio handlem internetowym i samodzielnie prowadzące dystrybucję, jak i operatorzy logistyczni specjalizujący się w obsłudze tego typu podmiotów, mają swoje specyficzne wymagania dotyczące powierzchni magazynowych. Na przykład dla obsługi firm odzieżowych w magazynach budowane są antresole. Pozwala to na większe możliwości adaptacji dostępnej przestrzeni oraz optymalnego dopasowania jej do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w magazynie. Na takich powierzchniach zwykle są urządzane magazyny do kompletacji towarów, co w istotnym stopniu redukuje czas przygotowania zamówień, a także koszty. Zbudowanie antresoli wymaga odpowiednio wzmocnionej  posadzki w magazynie. Konieczne jest również zamontowanie bardziej wydajnych systemów wentylacji oraz zapewnienie właściwego oświetlenia dla osób pracujących na antresolach. W przypadku tego typu obiektów, stawiane są większe wymagania w stosunku do ochrony przeciwpożarowej, jak np.: zainstalowanie dodatkowych systemów tryskaczy. Ponadto wiele udogodnień, wprowadzanych w magazynach dla najemców z branży e-commerce, zależy od ich szczególnych wymagań wynikających z rodzaju prowadzonego biznesu.

Przyszłość rynku

Trendem, który w przyszłości może być rozwijany przez najemców, zajmujących się e-handlem, mogą być małe miejskie magazyny tzw. Small Business Unit. Będą miały za zadanie rozwiązać problem logistyki „ostatniej mili”. Konsumenci na całym świecie, także w Polsce, stają się coraz bardziej wymagający. Zamawiając przez Internet, oczekują bardzo szybkiej dostawy – nawet tego samego dnia lub najpóźniej następnego. Co raz częściej wymagają dopasowania czasu dostawy do konkretnego „okna czasowego”, a to wymaga zaangażowania dodatkowych mocy ze strony  firm logistycznych. Naprzeciw tym potrzebom wychodzą też deweloperzy magazynowi, którzy coraz częściej budują magazyny także w granicach administracyjnych dużych aglomeracji. Tego typu obiekty pełnią głównie funkcje hubów logistycznych, gdzie towary szybko rotują. Jak pokazują dotychczasowe przykłady, w miejskich magazynach czynsze są o około 1-2 EUR wyższe niż w tych, położonych poza granicami miast. Problemem, który co raz częściej pojawia się przy okazji znacznego przyrostu operacji w kanale e-commerce są braki kadrowe.  W  miastach jest w tym aspekcie nieco łatwiej.

Rozwój rynku e-commerce wpływa bezpośrednio na popyt na powierzchnie magazynowe oraz kurierskie. Wkrótce będziemy świadkami faktu, iż firmy specjalizujące się w obsłudze kanału e-commerce wyrosną na głównych graczy na rynku powierzchni magazynowych.