fbpx

Magazyny na zielono

Czy nadszedł już czas na certyfikaty dla powierzchni magazynowych i produkcyjnych?

Rozwiązania „green” w budownictwie magazynowym jeszcze niedawno stanowiły wartość dodaną do inwestycji. Dziś powoli stają się wartością oczekiwaną, a nawet określoną prawem. W budownictwie komercyjnym, działania i technologie ograniczające negatywny wpływ na środowisko naturalne, znane pod nazwą „zielone budownictwo” (tzw. green building) lub „budownictwo zrównoważone” wprowadzane są na rynek od blisko dekady.

Do stosowania tego typu rozwiązań nie trzeba już zachęcać deweloperów biurowych czy handlowych. Po zielone rozwiązania coraz częściej sięgają także inwestorzy magazynowi i logistyczni. Wielu z nich legitymuje się certyfikatem LEED lub BREEAM. To dwa najpopularniejsze światowe systemy certyfikacji ekologicznej, w ramach których budynek podlega wieloetapowej ocenie, w oparciu o złożone kryteria, m.in.: jakość powietrza w pomieszczeniach, źródła energii czy sposób gospodarowania odpadami. Przyznany certyfikat to zapewnienie, że dany budynek jest przyjazny dla środowiska naturalnego oraz ludzi, którzy będą z niego korzystać.

W Polsce przybywa obiektów, które mogą się pochwalić certyfikatem. Bazując na danych jednostek certyfikujących z kwietnia 2016 r., tylko w ubiegłym roku przybyło nad Wisłą aż 108 projektów z certyfikatem (lub precertyfikatem) w jednym z wymienionych powyżej prestiżowych systemów. To oznacza 44 procentowy wzrost w stosunku do roku 2014. Większą popularnością niezmiennie cieszy się system BREEAM, w ramach którego certyfikat pozyskało aż 75 procent „zielonych” budynków. 

Zrównoważone budownictwo wiąże się nie tylko z prestiżem, którym można wyróżnić się wśród rynkowej konkurencji. To trend, który w swym najgłębszym wymiarze wynika z potrzeby dbania o otoczenie, w którym żyjemy. Od zeszłego roku do podejmowania określonych działań obligują nas także nowe regulacje prawne, dotyczące zwiększania efektywności energetycznej w budownictwie. Do respektowania tych bardziej restrykcyjnych norm zobowiązaliśmy się w ramach wspólnotowej polityki klimatycznej. Jest ona odpowiedzią na wzrost emisji CO2 oraz negatywne skutki ocieplenia klimatu na niespotykaną wcześniej skalę.

Wielu inwestorów inwestuje w zielone rozwiązania wykraczające poza te określone regulacjami prawnymi. Ba, niektórzy – jak np. Schenker – wyprzedzają nawet aktualnie obowiązujące trendy, stając się swoistymi trendsetterami proekologicznych rozwiązań w budownictwie. Inni, podążający ich śladami, również decydują się na rozpoczęcie procesu pozyskania certyfikatu w prestiżowych systemach LEED i BREEAM. Dzieje się tak przede wszystkim z uwagi na rosnące zainteresowanie certyfikowanymi obiektami ze strony funduszy inwestycyjnych, które tego typu inwestycje chętniej nabywają do swoich portfeli. Wiąże się to bezpośrednio z obniżonym ryzykiem inwestycji, a dodatkowo buduje wizerunek firmy, która wspiera działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Branża logistyczna, charakteryzująca się wysokimi kosztami działalności, z jednej strony jest wyjątkowo ostrożna w zwiększaniu wydatków, z drugiej – szuka oszczędności. Inwestycje w zielone rozwiązania w budownictwie magazynowym nadal wiążą się ze sporym kosztem, ale bez wątpienia są opłacalne, zarówno w długim, jak i w średnim horyzoncie czasowym. Przede wszystkim czas zwrotu z inwestycji w zrównoważone technologie zauważalnie się skrócił. Przykład? Nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED zwraca się już w okresie od 3 do 5 lat, choć do niedawna czas ten wynosił w zależności od projektu od 5 do 7 lat.

Logistyka rozpatrywana jest dziś nie tylko w kontekście ekonomicznym. Często mówi się o odpowiedzialności branży w odniesieniu do środowiska naturalnego. Dlatego pomimo, iż procedura prowadząca do uzyskania certyfikatu jest długotrwałym procesem, od kilku lat widać rosnące zainteresowanie możliwością zastosowania przyjaznych środowisku rozwiązań w obiektach magazynowo – produkcyjnych.

Sprawdź raport Zielone budynki w Polsce | 2016