fbpx

Magazyn magazynowi nierówny

Pod względem sposobu użytkowania magazyny są najbardziej zróżnicowane ze wszystkich powierzchni komercyjnych.

Choć z zewnątrz może wydawać się, że wszystkie magazyny są do siebie podobne, to w rzeczywistości mogą różnić się od siebie zależnie od sposobu użytkowania powierzchni wynikającej ze specyficznej działalności ich najemców. Z punktu widzenia zarządcy nieruchomości dużym wyzwaniem jest sprostanie wymaganiom poszczególnych klientów i utrzymanie wysokiego poziomu oferowanych usług, zwłaszcza jeśli pod jednym dachem mieści się kilku najemców o różnych typach działalności.

W środku

Składowanie towarów to główne, a niejedyne przeznaczenie nieruchomości magazynowych. Bardzo często w halach magazynowych lokowana jest produkcja lub mroźnie i chłodnie. W zależności od funkcji, jaką pełni obiekt, różny będzie zakres i częstotliwość prac, za które odpowiada zarządca. W parku logistycznym, gdzie działa kilku, a czasem nawet kilkunastu najemców, zaangażowanie zarządcy nie jest jednakowe dla każdego z nich.

Jednymi z najbardziej wymagających powierzchni z punktu widzenia zarządców są obiekty, w których prowadzona jest produkcja. Konieczność wykonania w takim budynku napraw, np. poszycia dachu czy konserwacji urządzeń, które mogą być położone nad liniami produkcyjnymi, jest prawdziwym wyzwanie. Dotarcie do takich przestrzeni może być bowiem bardzo trudne, a wstrzymanie całego procesu produkcyjnego na czas przeglądu czy naprawy jest zwykle niemożliwe.

Sposób użytkowania powierzchni magazynowych zależy od konstrukcji budynku i spełniania warunków ochrony przeciwpożarowej, w tym zachowania projektowanej gęstości obciążenia ogniowego. W rezultacie powstaje konieczność dokonywania okresowej weryfikacji powierzchni najmu w zakresie faktycznego obciążenia ogniowego. Dotyczy to w dużej mierze operatorów logistycznych obsługujących szerokie rodzaje produktów niebezpiecznych (ADR).

I na zewnątrz

Istotną kwestią przy obiektach magazynowych jest także utrzymanie terenów zewnętrznych, w tym placów manewrowych i dróg dojazdowych, które są ściśle powiązane z powierzchnią najmu. Wszystkie większe naprawy nawierzchni są zazwyczaj problematyczne i czasochłonne ze względu na możliwość wykonania prac wyłącznie w rozbiciu na szereg mniejszych etapów, co wpływa na wydłużenie harmonogram prac.

Najemcy, niezależnie od złożoności problemu, liczą na szybką reakcję i naprawę uszkodzonych urządzeń i instalacji. Zarządcy obiektów magazynowych muszą wykazać się dużą elastycznością, żeby sprostać wszystkim wyzwaniom, jakie przed nimi stoją.  Jednocześnie muszą mieć na uwadze, że właściwie każdy przestój w funkcjonowaniu powierzchni może wiązać się z dużymi stratami dla najemców.

Więcej tekstów o zarządzaniu nieruchomościami»