fbpx

Jak oszacować koszty energii elektrycznej w biurze?.

Umowy najmu określają katalog kosztów pokrywanych z opłat eksploatacyjnych, jak i sposób ich rozliczania.

Energia elektryczna w kosztach związanych z eksploatacją wynajętej powierzchni biurowej pojawia się w dwóch przypadkach. Pierwszym jest bezpośrednie zużycie energii elektrycznej przez urządzenia wykorzystywane na powierzchni najemcy, takie jak: komputery, oświetlenie, urządzenia kuchenne, kopiarki, skanery czy lokalne serwery. Ilość zużytej energii wskazują liczniki instalowane w rozdzielniach prądu, obsługujących wynajęte powierzchnie, zaś jej koszt pojawia się najczęściej w comiesięcznej refakturze kosztów zużycia energii elektrycznej.

Drugim przypadkiem jest zużycie energii w częściach wspólnych budynku biurowego. Jest to energia elektryczna zużywana przez: wentylację, urządzenia do wytwarzania i dystrybucji chłodu windy, oświetlenie na częściach wspólnych, przepompownie, systemy bezpieczeństwa. Jej koszt jest wyliczany jako różnica pomiędzy całkowitym zużyciem energii w obiekcie, a sumą zużycia prądu przez wszystkich najemców w budynku.

Zużycie energii elektrycznej w budynkach biurowych

Z danych Colliers International wynika dość ogólna reguła. W 80 proc. przypadków zużycie energii elektrycznej przez najemców stanowi 40 proc. całkowitego zużycia prądu w obiekcie, a 60 proc. to zużycie energii na częściach wspólnych. 70 proc. zużytej energii elektrycznej na częściach wspólnych przypada na urządzenia odpowiedzialne za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza, temperatury i wilgotności w budynku.

W latach 2012-2017 miesięczne zużycie energii elektrycznej w budynkach biurowych wynosiło średnio 15 kWh/mkw. Stąd już tylko krok do oszacowania uśrednionych kosztów, jakie ponosi najemca za zużytą energię elektryczną. Jeżeli przyjmiemy uśrednioną cenę za kWh z roku 2017 na poziomie 0,31 PLN/kWh, to należy spodziewać się stawki 1,86 PLN/mkw.

Uśrednione zużycie 15 kWh/mkw./m-c wykazuje tendencję spadkową. Jesteśmy w końcowym etapie rewolucji technologicznej w oświetleniu, po przejściu na technologię LED. Zmienił się sposób aranżacji pięter biurowych. Dominuje open space. Nowe budynki posiadają napędy elektryczne wyposażone w falowniki. Dzięki temu zużywają tyle energii, ile w danym czasie jest to potrzebne. Upowszechniają się systemy wentylacyjne ze zmiennym przepływem powietrza.

Zmieniły się także wymagania formalno-prawne dla nowo powstających budynków. Nakładają one na projektantów obowiązek przestrzegania zaostrzonych norm energochłonności. Dużą rolę odgrywają zielone certyfikaty takie, jak: LEED, BREEAM czy wchodzący na rynek Well Building Standard.

Zmiana cen kontraktowanej energii elektrycznej

Pomimo że średniomiesięczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na mkw. spada, to należy spodziewać się zwiększonych kosztów za energię w przyszłym roku. Powodem jest znaczna zmiana cen kontraktowanej energii elektrycznej na rok 2019.

Kontrakty zawierane w roku 2017 na rok 2018 na Towarowej Giełdzie Energii wynosiły 160 PLN/MWh, co dla odbiorcy stanowiło cenę na poziomie 200 PLN/MWh. Ostatnie notowania na rok 2019 sięgnęły poziomu 213 PLN/MWh, a dla odbiorcy 265 PLN/MWh. Jak widać, musimy liczyć się ze wzrostem kosztów, uwzględniających cenę dystrybucji w wysokości 380 PLN/MWh, czyli o blisko 25 proc. wyższą w stosunku do ubiegłego okresu.

Pocieszeniem jest fakt, że w roku 2010 za energię płaciliśmy 288 PLN/MWh, podczas gdy w ostatnich dniach cena spadła do poziomu 200 PLN/MWh. Pozostaje nadzieja, że trend wzrostowy cen się odwróci, a standardem stanie się rozsądne gospodarowanie energią, bo najtańsza energia to ta, której nie zużyliśmy.

Więcej tekstów z kategorii Biura»