fbpx

Dobry rok dla rynku nieruchomości komercyjnych

Colliers podsumowuje wyniki wszystkich sektorów w 2015 r.

Miniony rok był dla polskiej gospodarki okresem stabilnego i umiarkowanego rozwoju. Tak jak zakładano, wzrost PKB w całym 2015 r. wyniósł ok. 3,5%. Był to dobry okres również dla rynku nieruchomości komercyjnych. Łączna wartość transakcji na rynku inwestycyjnym wyniosła 4.1 mld euro i był to najlepszy wynik po 2006 roku. Rynek biurowy okazał się rekordowy pod względem ilości wynajętej powierzchni, podobnie zresztą jak rynek magazynowy. Z kolei rynek handlowy mógł poszczycić się ilością nowej podaży, porównywalną do rekordowego wyniku z 2013 r. Firma doradcza Colliers International opublikowała raport Market Insights podsumowujący rok 2015 na rynku nieruchomości komercyjnych. Publikacja opisuje wyniki i prognozy dla rynku inwestycyjnego, gruntów inwestycyjnych, biurowego, magazynowego, handlowego oraz hotelowego.

Rynek inwestycyjny

Łączna wartość transakcji na rynku inwestycyjnym w 2015 r. wyniosła 4.1 mld euro, w ramach blisko 70 zawartych umów. Osiągnięty wolumen transakcji był najlepszym wynikiem po 2006 r. Dla porównania, wartość transakcji zamkniętych w 2014 roku wyniosła 3.18 mld euro. 

Popyt w minionym roku był równie mocno widoczny we wszystkich klasach aktywów. Dodatkowo zanotowano znaczne zainteresowanie transakcjami korporacyjnymi. Wyceny najlepszych nieruchomości, zwłaszcza w segmencie biur i centrów logistycznych, nadal w największym stopniu zależą od średniej pozostałej długości umów najmu. Zauważalna jest jednak zwiększona płynność sektora nieruchomości core+ oraz value-add.

Polska pozostaje wiodącym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej o ugruntowanej pozycji z rosnącą płynnością i zwiększoną liczbą inwestorów, którzy z sukcesem przeszli przez pełen cykl inwestycyjny.

Rynek gruntów inwestycyjnych

W minionym roku odnotowano wysoki popyt na grunty inwestycyjne. Duży wpływ na zakup nowych działek miały m.in: niskie stopy procentowe oraz kontynuacja rządowego programu dopłat Mieszkanie dla Młodych (MDM). Wolumen transakcyjny osiągnął najwyższą wartość od 2006 r. – ponad 2,0 mld złotych.

70% transakcji zakupu gruntów przypadło na Warszawę. Biorąc pod uwagę podział na sektory, dominował rynek mieszkaniowy (70% zaangażowanych środków). Udział działek pod zabudowę magazynową wyniósł 20%, a pod biurowo-handlową 10%.

Trend wzrostowy na rynku gruntów inwestycyjnych w Polsce utrzyma się. Pozwala to przypuszczać, że w 2016 r. wolumen transakcji osiągnie kolejną rekordową wartość.

Rynek biurowy

Na koniec 2015 r. zasoby powierzchni na dziewięciu głównych rynkach biurowych w Polsce osiągnęły poziom 7,5 mln mkw. Deweloperzy oddali do użytku ponad 587,4 tys. mkw., nieznacznie mniej niż w 2014 r. Prawie połowa nowej podaży została ukończona w Warszawie (277,6 tys. mkw.), natomiast wśród miast regionalnych najwięcej powierzchni oddano do użytku we Wrocławiu (78 tys.  mkw.) i Trójmieście (67 tys. mkw.).

Rok 2015 był kolejnym rekordowym pod względem ilości wynajętej powierzchni. Wolumen transakcji w porównaniu do 2014 r. wzrósł o 35% osiągając poziom 1,38 mln mkw. Współczynnik pustostanów dla Polski odnotował spadek do poziomu 11,6%, wobec 12,4% na koniec 2014 r. Przeciętne czynsze bazowe w Warszawie kształtowały się między 12,5 a 23 EUR/mkw./miesiąc, natomiast w miastach regionalnych od 10 do 16,5 EUR/mkw./miesiąc.

Colliers_stawki_biura

Obecnie w budowie znajduje się 1,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego połowa jest zlokalizowana w Warszawie. Presja zniżkowa na czynsze bazowe i efektywne utrzyma się na rynkach charakteryzujących się wysoką aktywnością budowlaną. Współczynnik powierzchni niewynajętej dla głównych rynków biurowych będzie wykazywał trend wzrostowy.

Rynek magazynowy

W 2015 r. tempo rozwoju rynku magazynowego utrzymało się na wysokim poziomie, jednak w porównaniu do roku poprzedniego aktywność deweloperska nieco spadła. Łączna podaż powierzchni magazynowej klasy A dostarczonej na rynek w analizowanym okresie sięgnęła 983 tys. mkw., w porównaniu do 1,12 mln mkw. dostarczonych w 2014 r. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej na głównych rynkach w Polsce przekroczyła poziom 9,9 mln mkw. na koniec 2015 r.

2015 r. pod względem popytu okazał się rekordowym. Wolumen transakcji był o ponad 100 tys. mkw. większy niż w 2014 r. osiągając na koniec IV kwartału poziom blisko 2,62 mln mkw. Dodatkowo, 234 tys. mkw. zostało wynajęte w ramach umów krótkookresowych, które nie są uwzględnianie w statystykach zbiorczych.

W ciągu minionego roku nie zaobserwowano większych wahań stawek czynszów na głównych rynkach magazynowych w Polsce. Popyt na powierzchnię magazynową przez najbliższy rok będzie utrzymywał się na stabilnym poziomie.

Rynek handlowy

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni centrów handlowych w Polsce na koniec 2015 r. wyniosły blisko 10,9 mln mkw. Poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową wzrósł w Polsce do 283 mkw./ 1 000 mieszkańców. Wśród ośmiu głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika odnotowano we Wrocławiu (816 mkw./ 1 000 mieszkańców), a pośród miast regionalnych w Lublinie (956 mkw./ 1 000). W minionym roku dostarczono na rynek łącznie ok. 623 tys. mkw. nowej powierzchni centrów handlowych, co jest wynikiem porównywalnym do rekordowego 2013 r.

Rozbudowy istniejących projektów stanowiły aż 25% nowo dostarczonej podaży. Wśród obiektów dostarczonych na rynek przeważają centra średniej wielkości o powierzchni mniejszej niż 20 tys. mkw. GLA.

Przewidujemy, że w 2016 r. nastąpi spadek rocznej podaży, do użytku zostanie oddane jedynie ok. 400 tys. mkw. GLA.

Średni współczynnik powierzchni niewynajętych pozostanie prawdopodobnie na stabilnym poziomie i nie przekroczy 5% w przypadku największych rynków. Obserwować będziemy natomiast utrzymywanie się pustostanów strukturalnych w niektórych drugorzędnych obiektach.

Rynek hotelowy

2015 był kolejnym bardzo dobrym rokiem na rynku hotelowym w Polsce. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Sportu i Turystyki, w I poł. 2015 r. odnotowano 37.7 mln przyjazdów cudzoziemców, a liczbę turystów oszacowano na 7,781 mln – oznacza to wzrost odpowiednio o 5% i 4,7% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Utrzymało się wysokie tempo wzrostu podaży oraz wzrost obłożenia pokoi hotelowych przy stabilnym poziomie średnich cen. Według danych STR Global, Polska jest piątym rynkiem w Europie pod względem liczby markowych projektów hotelowych planowanych i będących w realizacji.

Wskaźniki branżowe potwierdzają dynamiczny rozwój sektora hotelowego, znajdującego się w fazie stabilnego wzrostu cyklu koniunkturalnego. Spodziewany jest dalszy wzrost liczby turystów zagranicznych, jak również krajowych, którzy stanowią już ponad 70% gości hotelowych.

Pobierz raport Market Insights