fbpx

Dlaczego warto rozmawiać ze swoim zarządcą?

Budowanie relacji na linii najemca – zarządca – właściciel nieruchomości.

Każda dobra relacja powinna się opierać na otwartości i zaufaniu. Współpraca najemcy z zarządcą nie jest tu wyjątkiem. Najważniejsze, to zacząć od jasnego sprecyzowania swoich oczekiwań i potrzeb, co posłuży do zbudowania dobrych relacji na linii najemca – zarządca – właściciel nieruchomości. Oczywiście większość założeń współpracy uwzględnia się w umowie najmu, ale nie unikajmy też szczerego dialogu w bieżącej komunikacji. Duże znaczenie w relacjach ma informacja zwrotna od najemców, która często służy jako bodziec do podjęcia konkretnej decyzji i ma swoje odzwierciedlenie w planowanych budżetach operacyjnych czy inwestycyjnych.

Rola zarządzającego nieruchomością jest niezwykle istotna, nie tylko ze względu na sprawne funkcjonowanie danego obiektu. Zarządca ma zazwyczaj wpływ na strategię biznesową dla nieruchomości. Przy jej tworzeniu pomocna okazuje się znajomość rynku, w którym dana nieruchomość funkcjonuje. Na co dzień, zarządca jest łącznikiem i swoistym buforem pomiędzy właścicielem budynku i najemcą – dba o to, aby obie strony były ze współpracy zadowolone.

W wymiarze praktycznym, współpraca właściciela nieruchomości z profesjonalnym zarządcą zdejmuje z tego pierwszego ciężar podejmowania wszelkich, nawet drobnych decyzji dotyczących nieruchomości np. niewielkich prac technicznych przy okazji remontu czy modernizacji obiektu. Zarządcy dobrze znają meandry rynku nieruchomości, trendy i obecne tendencje, dzięki czemu mogą wskazać właścicielowi najbardziej optymalny kierunek rozwoju nieruchomości, szukać oszczędności w jej bieżącym utrzymaniu, a także doradzić, które aktywności przyczynią się do lepszego funkcjonowania najemców w danym budynku.

Tymczasem w relacji z najemcami, zarządca jest pierwszym punktem kontaktowym, od którego otrzyma pełne wsparcie merytoryczne, techniczne, a także negocjacyjne. Profesjonalni zarządcy są otwartości na potrzeby najemców.

Chętnie wspierają ich w codziennym funkcjonowaniu, służą wiedzą i doświadczeniem, pomogą też wskazać osoby, które udzielą wsparcia przy dobieraniu dodatkowej powierzchni, renegocjowaniu istniejącej umowy najmu, czy przeprowadzeniu prac aranżacyjnych lub modernizacyjnych biura.

Niezwykle istotnym elementem pracy zarządcy jest racjonalne gospodarowanie kosztami eksploatacyjnymi. Zarządca dba o optymalizację wydatków na utrzymanie nieruchomości przy zachowaniu jak najwyższej jakości usług dostarczanych przez podwykonawców. Niezwykle ważna jest tu transparentność działań. Wgląd do wydatków i wiedza w zakresie planowania stawek budżetowych na kolejny rok rozliczeniowy są istotne z punktu widzenia najemców i ich wewnętrznych planów budżetowych.

W profesjonalnym zarządzaniu nie ma obecnie miejsca na bierne administrowanie nieruchomością. Powinno ono wspierać strategię biznesową i wizerunek nieruchomości poprzez dbanie o jej kondycję techniczną, kosztową oraz ogólną estetykę. Ważnym aspektem jest także budowanie lokalnej społeczności w obrębie danej nieruchomości. Jest to swoista wartość dodana, która może mieć decydujący wpływ na sukces komercyjny nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami w praktyce »