fbpx

System certyfikacji WELL – Człowiek w centrum zainteresowań..

W systemie certyfikacji WELL budynki oceniane są pod kątem ich wpływu na zdrowie i samopoczucie korzystających z nich ludzi.

System certyfikacji WELL powstał około trzech lat temu. Za jego opracowanie odpowiada amerykańska organizacja US Green Building Council (USGBC). Ta sama, która stworzyła system LEED. Administracyjnie certyfikacją zarządza International WELL Building Institute (IWBWI). W przeciwieństwie do wielokryterialnych certyfikatów ekologicznych – wśród, których w Polsce najpopularniejsze są BREEAM i LEED – certyfikat WELL w niewielkim stopniu bierze pod uwagę, czy stosowane w obiekcie rozwiązania wpływają na ochronę środowiska. Skupia się on przede wszystkim na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków.

Wysoka poprzeczka

System certyfikacji WELL jest bardzo rygorystyczny, zarówno jeśli chodzi o standardy wymagane w budynkach, jak i sposób ich weryfikacji. Budynek jest oceniany w siedmiu kategoriach takich, jak: powietrze, woda, pożywienie, fitness, komfort, oświetlenie, umysł. W każdej z nich WELL wskazuje kluczowe wymagania, bez spełnienia których budynek nie ma szans na otrzymanie certyfikatu. Aby proces certyfikacji przebiegał sprawniej, warto skorzystać z pomocy akredytowanego doradcy, który pomoże przejść przez meandry systemu.

W systemie WELL do uzyskania są trzy oceny – Silver, Gold lub Platinum. Poza wypełnieniem dokumentacji potwierdzającej rozwiązania zastosowane w projekcie, sprawdzeniem jej przez jednostkę certyfikującą (tak, jak w przypadku innych certyfikatów), na miejsce wysyłany zostaje audytor. Przeprowadza on w budynku szereg testów środowiska wewnętrznego m.in. jakości wody, powietrza oraz poziomu hałasu. W obecnej sytuacji na rynku pracy certyfikat WELL może być dodatkowym atutem pozwalającym na przyciągnięcie pracowników oraz podwyższenie standardów budynków i powierzchni. Pomimo rygorystycznych wymogów, niektórzy deweloperzy, działający na polskim rynku przymierzają się do realizacji pierwszych budynków zgodnie ze standardami WELL. Zdarza się, że firmy nie przechodzą całej ścieżki formalnej do uzyskania certyfikacji, traktując WELL jako zbiór dobrych praktyk i udogodnień, wprowadzając jedynie te, które są dla nich w danym momencie możliwe.

Nietypowe oczekiwania

Certyfikacji WELL, podobnie jak w przypadku pozostałych systemów, można poddać nowo projektowane i istniejące budynki, powierzchnie najmu oraz powierzchnie typu Core & Shell. Charakterystyczne dla WELL, odróżniające ten system od innych certyfikacji, jest oprócz nastawienia na komfort, uwzględnienie wymagań i rekomendacji wymykających się kwestiom technicznym. Oprócz zapewnienia określonych parametrów budynku i instalacji (np.: lampy UV, usuwające bakterie na fancoilach), wymaganej ilości oraz jakości świeżego powietrza, WELL poddaje ocenie wiele czynników proceduralnych. Tego typu rekomendacje dotyczą na przykład walki ze stresem wśród pracowników, oferty zdrowego jedzenia w kantynie (poprzez wprowadzenie do menu co najmniej dwóch różnych warzyw i owoców, informacji o alergenach) czy wymagając, aby przynajmniej jeden posiłek zawierał do 650 kalorii, przy koszcie niższym od standardowych dań. Podobne, nowatorskie wymagania dotyczą na przykład redukcji stresu w miejscu pracy, na który według amerykańskich badań, największy wpływ mają podróże służbowe. Zgodnie z WELL należy zminimalizować ich negatywny wpływ, poprzez umożliwienie pracownikowi powrót do domu na weekend podczas dłuższych delegacji lub planując podróż, unikając przesiadek i wieczornych lotów. Podobne zalecenia to dopiero wierzchołek góry lodowej i długiej listy kryteriów do spełnienia. O wymaganiach, jakie muszą spełnić budynki w poszczególnych kategoriach, aby uzyskać certyfikat WELL będzie można będzie przeczytać w kolejnym artykule na blogu.

Więcej tekstów z zakresu zrównoważonego budownictwa »