fbpx

Co czeka Wrocław w 2021 roku?

Pandemia koronawirusa zmieniła trendy na wrocławskim rynku biurowym. W przyszłym roku możemy spodziewać się, że na znaczeniu jeszcze bardziej zyska elastyczność najmu i pracy oraz zmiana funkcji biura.

W obliczu pandemii COVID-19 wrocławski rynek nieruchomości biurowych w połowie I kw. 2020 roku chwilowo spowolnił. Niepewność oraz brak procedur działania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego  doprowadziły do zawieszenia dużej części działań operacyjnych wielu firm w różnych sektorach naszego miasta. Konsekwencją tego było przesunięcie w czasie kluczowych decyzji odnośnie wielu procesów rozpoczętych lub kontynuowanych na początku 2020 roku, a także masowe przejścia firm na pracę zdalną. Po 9 miesiącach możemy potwierdzić, że pandemia w znaczącym stopniu wpłynęła i będzie jeszcze wpływać na kształtowanie się nowych trendów rynkowych w sektorze biurowym, także we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę całkowitą liczbę zamkniętych transakcji we Wrocławiu w okresie pandemii na najem łącznie ponad 108 000 mkw. powierzchni biurowej (dane z trzech kwartałów tego roku), z pewnością nie możemy powiedzieć, że rok 2020 był gorszy niż lata poprzednie. Co więcej tegoroczny wynik za trzy kwartały jest zbliżony do tego za cały 2019 rok.

Największy udział w rynku, bo aż 47,6% stanowiły renegocjacje. Najczęściej podejmowane przez firmy działania zmierzały do uzyskania dodatkowych upustów czynszowych, które mogły być wykorzystane jeszcze w 2020 roku, oraz możliwie jak najkorzystniejszych budżetów na aranżację powierzchni najmu stosownie do zmieniającej się rzeczywistości. Nowe transakcje stanowiły 25,5% udziału w rynku.

Popyt w nowym roku

W oparciu o wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Colliers na początku pandemii na grupie ponad 100 firm szacujemy, że zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię biurową w 2021 roku utrzyma się na wysokim poziomie. Większość najemców (ponad 55%) uznało, że długofalowo po ustaniu pandemii popyt na powierzchnie biurowe nie ulegnie zmianie. Około 19% ankietowanych wykazało w swoich odpowiedziach, że może dojść do zmniejszenia zajmowanych obecnie przestrzeni biurowych, a około 12% stwierdziło, że zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe wzrośnie  w przyszłości.

Wbrew początkowym przypuszczeniom, że praca zdalna wyeliminuje zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe, dziś możemy powiedzieć, że biura z pewnością nie znikną. Po kilku miesiącach pracy zdalnej wiele firm, ale także wielu pracowników, przekonało się, że przestrzeń biurowa jest niezbędnym narzędziem dla zachowania optymalizacji pracy nad większością prowadzonych procesów. Gros naszych klientów potwierdza także, że odpowiednie środowisko pracy wpływa pozytywnie na relacje międzyludzkie, co jest podstawą dla dalszego efektywnego rozwoju firm.

Trendy w 2021

Rok 2021 we Wrocławiu będzie kontynuacją procesów związanych ze zmianą przestrzeni biurowej w związku z wprowadzeniem modelu pracy hybrydowej (praca zdalna połączona z pracą w biurze lub biurem coworkingowym / typu flex ). Wdrożenie tego rozwiązania rozważa obecnie wiele firm w rozmaitych branżach, także w IT, BPO czy SSC.

Ponadto zapowiada się wzrost udziału nowych transakcji w rynku. Główną przyczyną zmiany biura będą kwestie techniczne i finansowe. Łatwiej i taniej jest bowiem zaprojektować i wykończyć nowe biuro pod klucz w nowoczesnym budynku biurowym, niż dokonać rearanżacji powierzchni w starszych obiektach.

Hasłem przewodnim roku 2021 będzie także elastyczność. Z jednej strony firmy będą oczekiwać możliwości najmu powierzchni na krótszy okres niż w przypadku standardowych umów. Pozwoli to wielu firmom przeczekać okres niepewności i podjąć właściwą decyzję w odpowiednim czasie dla swojego biznesu. Odpowiedzią na tę potrzebę będą oferty podnajmu, których liczba w tym roku wzrosła, a także powierzchnie typu flex.

Z drugiej strony elastyczności będą oczekiwać pracownicy, którzy mając możliwość pracy w hybrydowym modelu, będą chcieli częściej korzystać z biur coworkingowych i serwisowych, także blisko swojego miejsca zamieszkania. Sądząc po rosnącej liczbie coworków, także z Wrocławia, które dołączają do platformy Colliers Mobility Pass (platforma ta oferuje możliwość korzystania z różnych biur coworkingowych w ramach jednego abonamentu), operatorzy zauważają ten trend i starają się na niego odpowiedzieć już dziś, otwierając coworki poza centrami miast.

Zmiana stylu pracy spowoduje, że biura będą w większej części dostosowane do potrzeb pracy zespołowej, pracy indywidualnej, spotkań, szkoleń czy też będą po prostu miejscem dobrej energii, nawiązywania relacji i integracji pracowników.

2020 – rok paradoksów na łódzkim rynku biurowym. Jaki będzie 2021? >>