fbpx

Cały portfel w jednych rękach

7 profitów głównych powierzenia całego portfela nieruchomości jednemu zarządcy.

Powierzenie zarządzania całym portfelem jednej firmie zarządczej, to gwarancja licznych korzyści dla właściciela, jak również dla najemcy. Nie jest to slogan, ale wiedza poparta doświadczeniem, zdobytym w czasie zarządzania portfelami nieruchomości naszych klientów. Z tego doświadczenia wyłania się lista kilku najważniejszych korzyści, które mogą ułatwić współpracę najemców, właścicieli budynków i zarządców. Oto one:

1. Więcej za mniej

Efekt skali ma duże znaczenie przy negocjacjach cen serwisu i usług realizowanych w obiektach. Ma to bezpośredni, pozytywny wpływ na wysokość opłat eksploatacyjnych czyli tzw. service charge. Mając kilka czy kilkanaście projektów w zarządzaniu jesteśmy w stanie wynegocjować kompleksową obsługę dla naszych najemców i elastycznie dostosować ją do potrzeb nieruchomości, posiadając dedykowany zespół pracowników, mogących reagować na konkretne potrzeby danego budynku.

2. Ujednolicone standardy

Te same standardy i procedury dla wszystkich najemców w budynkach, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki danego obiektu, to duże ułatwienie podczas np. przearanżowania lub przebudowy biura dla najemcy. Jasne i czytelne procedury są pomocne dla użytkowników budynku w każdej sytuacji, ponieważ wiedzą oni jak korzystać z udogodnień w nieruchomości, ale również do kogo i z jakimi pytaniami się zgłaszać, jeśli pojawi się niestandardowy kłopot. Mogą to być drobne rzeczy np. zmiana zakresu dostępu na karcie kontroli dostępu lub bardziej skomplikowane, jak choćby wykonywanie prac na powierzchni najmu, instalacja dodatkowych urządzeń, ustalenie zakresu prac czy związana z nimi wymagana dokumentacja techniczna.

3. Wartość dodana

Oprócz standardowego zarządzania obiektem oraz podnoszenia wartości nieruchomości poprzez zaplanowane w budżecie inwestycyjnym prace i usprawnienia dbamy, aby nasi najemcy byli zadowoleni z wynajmowanej powierzchni oraz przestrzeni wspólnych. W tym celu organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Wspólne działanie na kilku projektach danego właściciela pozwala zarządcy zorganizować więcej ciekawych akcji i poszerzyć ich skalę. Niejednokrotnie sami najemcy podsuwają nam nowe pomysły, opowiadając o swoich potrzebach. Ponadto, dzięki skali działania, można bardziej efektywnie zarządzać budżetami na realizację takich przedsięwzięć, które stają się nie tylko wizytówką nieruchomości i jej właściciela, ale wręcz są elementem przewagi konkurencyjnej.

4. Łatwa komunikacja

Implementacja w kilku bądź kilkunastu budynkach jednolitego systemu do komunikacji między zarządcami, a serwisami, czyli tzw. „help desku” to duże udogodnienie. Posiadanie jednolitej platformy do zgłaszania usterek we wszystkich obiektach ułatwia funkcjonowanie najemcom, ponieważ łatwiej i skuteczniej mogą z niego korzystać, a szybkie zawiadomienie np. o usterce znacznie usprawnia proces usuwania problemu.

5. Szukanie nowych rozwiązań i możliwości

Jako zarządcy ciągle szukamy innowacyjnych i ciekawych rozwiązań ułatwiających życie użytkownikom biurowców, którymi zarządzamy. Staramy się implementować rozwiązania typu stacje do naprawy rowerów, prasa na recepcjach czy obsługa recepcji typu consierge. Często montujemy na recepcjach ekrany prezentujące najemców, ale też wydarzenia z życia budynków z całego portfela klienta, planowane eventy czy prace modernizacyjne. Działania tego typu na kilku nieruchomościach w ramach jednego portfela umożliwiają nam wynegocjowanie dobrych cen u podwykonawców i są okazją do zakomunikowania zaangażowania właściciela w ulepszanie przestrzeni dla jej użytkowników. Dla najemców przygotowujemy newsletter, w którym mówimy jak optymalizować zużycie mediów na ich powierzchni oraz jak efektywnie korzystać z biura przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.

6. Szybszy proces decyzyjny

Jeden manager nadzorujący cały portfel i poszczególnych zarządców to wygodne rozwiązanie, szczególnie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, ale nie tylko. Jedna osoba dedykowana całemu portfelowi, która ma pełną wiedzę o sytuacji w obiektach, jest w stanie sprawnie skoordynować wszelkie działania techniczne, organizacyjne, etc. Poza tym, dobra współpraca pomiędzy jednym właścicielem i jednym managerem pozwala na sprawne komunikowanie się i szybkie podejmowanie decyzji.

7. Dodatkowe zasoby

Przy zarządzaniu kilkoma lub kilkunastoma budynkami z jednego portfela zarządca jest w stanie szybciej zareagować na daną potrzebę. W przypadku awarii i zapotrzebowania na przykład na urządzenia przenośne jak osuszacze, grzejniki, klimatyzatory przenośne, nie jest konieczne inwestowanie w zakup lub wypożyczenie dodatkowego sprzętu, ponieważ zarządca może przenieść go z innej nieruchomości właściciela. Najemcy mogą zatem liczyć na możliwie najszybsze podjęcie działań, celem usunięcie usterki.